ตำแหน่ง กรณีพิเศษ ว Sixteen นครราชสีมา สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษประจำปี 2562 ครูประถมคอม

6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ eight เมษายน 2562 เวลา10.00 น. โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเร… ร่วมชื่นชมและยินดี กับ นักเรียนคนเก่งของเรา “ลำพระเพลิงพิทยาคม” … อบรมออนไลน์ฟรี สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์ วันเสาร์ ที่ 21 ม.ค.

สมัครครูอัตราจ้างโคราช2562

สมัครครูอัตราจ้างโคราช2562

การฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำ รุ่น ๓/๖๒ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ เป็นเบ้า เป็นแม่… กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม… เชิญชมงาน “เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017” ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ… กิจกรรม “สัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2565 การประกวดวาดภาพระบายสี ระ…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรการจ้างเหมาบริการสอนวิชาสังคมศึกษา คลิกที่นี… โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร… การประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ดาวน์โหลด… การรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ four ปีการศ… รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต…

ประกาศที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเ… โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย, อังกฤษ, ปฐมวัย หรือเอกอะไรก็ได้ เงินเดือน 6,000บ. ประชาสัมพันธ์ขอส่งเรื่องชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประกาศเลื่อนกำหนดวันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ TNS Open House ณ โ… ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม นายเชษฐชาย วร… ลิงก์เข้าอบรมออนไลน์ วันครู 2566 คู่มือการเข้าใช้งานอบรมผ่าน ระบบ trainflix อบรมฟรี วันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ….

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึ… โครงสร้างหน่วยงานของ สพป.หนองคาย เขต 2 โครงสร้างหน่วยงานของ สพฐ. ระบบสารสนเทศเรื่องแบบสำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาใน อปท.

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต, ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สพท. ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1… [05 สิงหาคม 2562] แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อและตำแหน่ง สอวช. OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ ก.พ.

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา… กิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ ๗ (Open Ho… การสอบธรรมสนามหลวง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม … Stakeholders OBECแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพั…

อบรมหลักสูตรวิชาชพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดตะข… การแข่งขันกีฬา – กรีฑาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ… กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในวันปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันว…

[20 กุมภาพันธ์ 2562] แนวทางปฏิบัติของข้าราชการ 6 ข้อ ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. รับสมัครครูอัตราจ้าง ทุกสาขาวิชาเอก ตั้งแต่17-25 ตุลาคม 2562.. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ , ประกาศจัดซื้อเว็บ สพท. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะ กทม. กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี…

ประกาศโรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา… ประกาศรับสมัครครูจ้างเหมาบริการสอนวิชาเคมี 1 อัตรา … ประกาศที่1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิ…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ประวัติโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน วิสัยทัศน์ / ปรัชญา พันธกิจ / เป้าหมาย หลักสูตรที่เปิดสอน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ร.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.

โครงการอบรมสัมมนาการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง ประจ… โครงการอบรมงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัดองค์การบริ… การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเ…

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแถลง เขตเลือกตั้งที่ 5 (แทนตำแหน่งที่ว่าง )… ระบบการพัฒนาทักษะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ชี้แจงการทำประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาค… โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย…

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้งานอนมัยเจริญพันธุ์ในวันรุ่น วันที่ 28 มกราคม … โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยา… การนิเทศการเปิดสถานศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรา… กศจ.นครราชสีมา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 รายงานตัว 27 มกราคม 2562..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน ดา… ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน คลิกที่นี่เพื่… โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอ… เปิดอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ …

โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ … กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาป… เว็บนี้ เหมาะสำหรับ firefox Copyright © ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา . โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม ฝึกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันศุกร์… โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด…